RODO - wdrożenie - gdzie działamy:

Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Łódź Sopot Toruń Trójmiasto

RODO, czyli Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych obowiązuje w Polsce od maja 2016 roku. Wszystkie firmy, które w ramach swojej działalności przechowują i przetwarzają dane osobowe swoich klientów muszą stosować się do wytycznych RODO, wdrażając odpowiednie procedury i działania w obrębie swojej wewnętrznej polityki działania. Do przepisów RODO musi stosować się każdy z pracowników zatrudnionych w obrębie firmy, dlatego tak ważne, oprócz samego wdrożenia odpowiednich procedur jest przeszkolenie pracowników w ich zakresie. Firma Asysta świadczy usługi z zakresie wdrożenia i szkolenia RODO w Płocku. Jak działamy i na czym opieramy prowadzone szkolenia?

Wdrożenie RODO – jak podejść do kwestii aktualizacji przepisów RODO?

Każdy przedsiębiorca posiadający bazę klientów i dysponujący ich danymi osobowymi podlega obowiązkowi stosowania wytycznych RODO oraz Polskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (tzw. PUODO). Choć sama kwestia ochrony danych osobowych nie jest dla przedsiębiorców nowością, wprowadzone przez ustawę zmiany jeszcze mocniej zaostrzyły obowiązki firm i sprawiły, że część z nich była zobowiązana wdrożyć zupełnie nowe standardy zarządzania danymi w firmie. Przygotowanie się do takiej procedury wdrożenia jest wymagające i trudne do samodzielnego zrealizowania bez pomocy ze strony osób doświadczonych w kwestii obsługi RODO.

Firma Asysta działająca na terenie Płocka oferuje szkolenia RODO przygotowujące kadrę kierowniczą do wdrożenia nowych zasad działania w firmie oraz szkolenia dla pracowników, których obowiązkiem będzie stosowanie się do nowych standardów i dopilnowanie, by firma nie popełniła błędów w zakresie ochrony danych osobowych grożących poważnymi konsekwencjami finansowymi i karnymi. Działamy kompleksowo, bo tylko tak można uzyskać pełną pewność co do zrozumienia sensu i zasad funkcjonowania RODO.

Szkolenie RODO Płock – jak wspieramy obsługę danych osobowych?

Nasze szkolenia obejmują swoim zakresem między innymi zagadnienia takie jak zasady ochrony danych osobowych, prawa osób wynikające z RODO, procedury wymagane przez RODO, procedury bezpieczeństwa, skutki naruszenia ochrony danych oraz kwestię regularnych kontroli organu nadzorczego. Wymienione elementy to 6 podstawowych zagadnień, których świadomość pozwala skutecznie wdrożyć i stosować przepisy RODO w firmie, spełniając tym samym najwyższe standardy jakości ochrony danych osobowych.

Dlaczego usługi szkoleniowe i wdrażanie RODO warto zlecić firmie zewnętrznej?

Podniesienie świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania w zgodzie z obowiązującymi przepisami RODO jest równie istotne, jak sama procedura wdrożenia nowych zasad w firmie. To właśnie pojedynczy pracownicy, przeszkoleni w zakresie możliwych błędów i metodach ich unikania wpływają bezpośrednio na skuteczność wdrożenia nowego systemu danych osobowych. Dokumentacja, na której skupia się wiele firm to w praktyce jedynie jeden z elementów działania w zgodzie z wytycznymi RODO. Znacznie ważniejsze jest odpowiednie przygotowanie kadry na przestrzeganie wprowadzonych wytycznych i działanie odpowiednio do wdrożonego standardu. Profesjonalne szkolenia RODO prowadzone przez firmę Asysta w Płocku mają na celu przygotowanie Twojej firmy do działania na najwyższym światowym poziomie.