RODO - wdrożenie - gdzie działamy:

Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Płock Sopot Toruń Trójmiasto

Nowe rozporządzenie RODO traktujące o konieczności jeszcze skuteczniejszej ochrony danych osobowych stanowi w dalszym ciągu problem wielu firm przetwarzających na co dzień duże ilości wrażliwych danych swoich Klientów. Bez względu na to czy jest to sklep internetowy, firma działająca w branży medycznej czy podmioty administracyjne, konieczność wdrożenia polityki wewnętrznej umożliwiającej zagwarantowanie bezpieczeństwa danych osobowych stała się w ostatnich latach priorytetem. Firmy zobowiązane do przestrzegania wytycznych RODO miały ustosunkować się do normy już w 2018 roku, choć wiele z nich w dalszym ciągu wprowadza kolejne zmiany i doskonali swój wewnętrzny system ochrony danych osobowych. Nasza firma może znacząco ułatwić i wesprzeć ten proces.

Usługi szkoleniowe RODO w Łodzi

Świadcząc usługi outsourcingowe w zakresie obsługi kadr i płac w firmach zatrudniających większą liczbę pracowników zauważyliśmy, że dla wielu z nich kwestia wdrożenia, a nawet samego zrozumienia wymagań określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych bywa niejasna. Interpretacja wszystkich zapisów rozporządzenia przed wdrożeniem ich do własnej, wewnętrznej polityki ochrony danych osobowych może doprowadzić do pewnych błędów, które w efekcie przełożą się na nieprawidłowe stosowanie wytycznych RODO i narażą firmę na możliwe konsekwencje.

W związku z tym, jednym z obowiązków firm wdrażających RODO jest odbycie obowiązkowych szkoleń z zakresu RODO, obejmujących zagadnienia takie jak podstawowe zasady ochrony danych osobowych prawo osób udostępniających swoje dane, procedury wykorzystywane w ramach działalności w zgodzie z RODO oraz kwestie bezpieczeństwa i skutków naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenia RODO kierujemy zarówno do pracowników, jak i kadry kierowniczej firm odpowiedzialnej za wdrożenie nowych przepisów w życie swojej firmy.

Co oferujemy?

Szkolenia RODO w Łodzi skierowane do firm obsługujących i przetwarzających duże ilości danych osobowych, zobowiązane do wdrożenia i przestrzegania wytycznych RODO. W ramach obsługi proponujemy nie tylko prowadzenie kompleksowych szkoleń, podczas których poruszymy każdy istotny aspekt stosowania i zasadności istnienia RODO, ale też możliwość przejęcia roli Inspektora Ochrony Danych oraz prowadzenia dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia zgodności z RODO.

Wdrożenia RODO w firmach – jak się to odbywa?

Do tematu przygotowania firmy do wdrożenia RODO należy podejść kompleksowo, skupiając się nie tylko na znalezieniu odpowiednich metod przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, ale też na samym sensie korzystania z RODO jako skutecznego mechanizmu ochrony przed utratą lub zniszczeniem danych osobowych osób trzecich, w tym klientów firmy. Nie wystarczy tu więc stworzenie nowego systemu ochrony danych osobowych i przedstawienie go wszystkim pracownikom firmy, ale uzmysłowienie im na czym tak naprawdę polega RODO, jak się do niego stosować i dlaczego przestrzeganie jego wymagań jest tak istotne. O ile same procedury ochrony danych osobowych mogą być różne, istota standardu stworzonego w Unii Europejskiej jest niezmienna. Jej zrozumienie ułatwia codzienne działanie firmy bez konieczności każdorazowego konsultowania prowadzonych działań z wdrożoną polityką ochrony danych osobowych.