RODO - wdrożenie - gdzie działamy:

Bydgoszcz Gdańsk Łódź Płock Sopot Toruń Trójmiasto

Zgodnie z rozporządzeniem RODO o Ochronie Danych Osobowych obowiązującym ostatecznie od 2018 roku, wszystkie firmy gromadzące i przetwarzające dane osobowe są zobowiązane do wprowadzenia zupełnie nowej polityki ochrony danych zapewniającej ich pełne bezpieczeństwo. Dla firm z sektora medycznego, finansowego czy sklepów internetowych takie działanie jest wyjątkowo trudne, biorąc pod uwagę ilość danych osobowych przetwarzanych przez nie każdego dnia. Nie spełnienie wymagań rozporządzenia grozi wysokimi karami, stąd też coraz wyższe zapotrzebowanie rynkowe na pomoc w zakresie wdrażania RODO. Firma Asysta oferuje tego typu usługi w Gdyni i okolicach. Co możemy zaproponować Twojej firmie?

Wdrożenie RODO Gdynia – jak przygotować się do stosowania wytycznych RODO?

Pierwszym i zdecydowanie najważniejszym aspektem związanym z wdrożeniem RODO i stosowaniem nowych wytycznych rozporządzenia jest zrozumienie, że zasady te są niezbędne do zapełnienia pełnego bezpieczeństwa wrażliwych danych osobowych. Te, z powodu dynamicznego rozwoju technologii są narażone dziś na znacznie więcej zagrożeń, niż jeszcze kilkanaście lat temu i nie mogą być przetwarzane dowolnie, według uznania firmy. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych jest dość surowe zarówno w kwestiach przetwarzania danych, jak i kar nakładanych za ich nie przestrzeganie. Przygotowanie do wdrożenia RODO warto zacząć więc jak najszybciej.

Firmy zobowiązane do stosowania RODO miały wdrożyć nowe standardy do maja 2018 roku, ale nawet dziś poprawa wdrożonej polityki i usprawnienie niektórych procesów ochrony danych osobowych ma ogromne znaczenie. Nasi specjaliści mogą ułatwić przygotowanie i przeprowadzenie procesu wdrożenia zmian i nowych zasad zarzadzania danymi osobowymi w Twojej firmie.

Co oferujemy?

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, prowadzenie obligatoryjnych szkoleń z zakresu RODO, tworzenie niezbędnej dokumentacji oraz doradztwo przy przetwarzaniu danych osobowych to podstawowe usługi, jakie firma Asysta świadczy w ramach obsługi RODO dla firm z Gdyni i okolic. Posiadamy doświadczenie w zakresie działań opartych o RODO i oferujemy kompleksową obsługę Państwa firmy przygotowującą do pełnej zgodności z wytycznymi normy. Każda, nawet najmniejsza zmiana w zakresie ochrony danych osobowych powinna być w naszym mniemaniu zrozumiała dla wszystkich pracowników Państwa firmy, stąd też tak duży nacisk na kwestię obligatoryjnych szkoleń.

Szkolenia RODO opierają się o zasadę przedstawienia zasad działania RODO oraz wprowadzanych zmian w wewnętrznej polityce ochrony danych osobowych w firmie mających sprostać wymaganiom nowego Rozporządzenia. Zgodnie z założeniem pomysłodawców RODO jesteśmy przekonani, że świadome działania w zakresie ochrony danych osobowych są znacznie skuteczniejsze i bardziej odporne na potencjalne zagrożenia, niż bezwiedne podążanie za odgórnie wprowadzoną polityką wewnętrzną firmy. Pracownicy, którzy rozumieją zagrożenia i ryzyko są w stanie lepiej zabezpieczyć swoją pracę i ochronić dane osobowe swoich klientów.

Jedną z ważniejszych ról w momencie wdrażania RODO pełni Inspektor Ochrony Danych, który będzie działał w firmie także po zakończeniu procesu wdrażania nowych standardów. W ramach outsourcingu usług możemy zapewnić Państwa firmie obsługę ze strony doświadczonego Inspektora, który na bieżąco skontroluje zgodność stosowanych działań z wytycznymi RODO.