RODO - wdrożenie - gdzie działamy:

Bydgoszcz Gdańsk Łódź Płock Sopot Toruń Trójmiasto

Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna (najczęściej prowadząca działalność gospodarczą) lub prawna, ale także organ publiczny, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem, na którego RODO nakłada szereg obowiązków, stajemy się niezależnie od wielkości naszego przedsiębiorstwa oraz formy jego działania. Przepisy rozporządzenia dotyczą zarówno małych, jak i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także wszelkich form prowadzenia działalności – zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek prawa handlowego.
RODO (tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) znane także, jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wprowadzone zostało w życie w kwietniu 2016 roku, a zaczęło ściśle obowiązywać administratorów od dnia 25 maja 2018 r. Jest obowiązkowym aktem prawnym i elementem działania wszystkich firm, które w jakiś sposób przetwarzają dane osobowe swoich klientów, kontrahentów, czy też pracowników. Dane osobowe w pewnej ilości pojawiają się w kontekście każdej działalności. RODO skupia się na wszystkich firmach, które w ramach swoich codziennych działań, przetwarzają dane osobowe- niezależnie od ich wielkości, struktur, czy formy.
Znane marki, ze względu na rozpoznawalność, ilość posiadanych informacji i danych osobowych, są najbardziej narażone na naruszenie ochrony danych, czy nawet ich utratę w związku z wymierzonymi w nie atakami hakerskimi. Ponadto, narażone są w większym stopniu na zniszczenie lub nieprawidłowe przetwarzanie w wyniku błędu ludzkiego. Zgodnie z RODO- należy się tego wystrzegać.
Prowadzone przez nas szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz nasze wsparcie w obszarze wdrażania dokumentacji i niezbędnych procedur, mogą pomóc sprostać wymaganiom, nałożonym na firmy i administratorów oraz ułatwić im realizację tych obowiązków.

Na czym polegają usługi szkoleniowe RODO – nasza działalność w Gdyni

Jako firma doświadczona w obsłudze kadrowo-płacowej i doradztwie dla firm, od czasu obowiązywania RODO, oferujemy również wsparcie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i doradztwo przy prawidłowym przetwarzaniu danych osobowych, czy też wdrażaniu niezbędnej dokumentacji i procedur w praktyce. Przygotowujemy pełną dokumentację RODO po uprzednim przeprowadzeniu audytu wstępnego oraz weryfikujemy dokumenty wprowadzone w przeszłości.

Naszym celem jest działanie na korzyść firm, które na co dzień operują na dużej ilości danych osobowych i w związku z tym są zobowiązane do ścisłego przestrzegania wprowadzonych przez RODO zasad dotyczących ich przetwarzania.

O ile sama potrzeba ochrony danych jest dość oczywista, o tyle nowe wytyczne wprowadzone przez RODO mogą okazać się dość skomplikowane do stosowania w praktyce, stąd nasza propozycja szkoleń w zakresie normy.

Administratorom korzystającym z naszych usług gwarantujemy przede wszystkim bezpieczeństwo, skuteczność oraz ciągły rozwój.

Wiedza, którą przekazujemy na szkoleniach, podparta jest znajomością przepisów prawa, wytycznych polskiego organu nadzorczego oraz unijnych instytucji ds. ochrony danych, a także wieloletnią praktyką w branży.

Firma Asysta oferuje szkolenia RODO, przygotowujące kadrę kierowniczą do wdrożenia systemu ochrony danych w organizacji, wprowadzenia dokumentacji i procedur, a także skierowane w stronę pracowników, których obowiązkiem będzie stosowanie się do nowych standardów.

Dodatkowo oferujemy także pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych lub nadzoru nad wdrożonym systemem ochrony danych osobowych.

Jak rozpocząć proces wdrożenia RODO?

Umożliwiamy administratorom pełne zrozumienie i przyswojenie niuansów związanych ze stosowaniem się do wymogów RODO. Proces wdrażania standardu powinien opierać się nie o szablonowe działania, ale o całkowitą świadomość konieczności ochrony danych osobowych, sposobów ich bezpiecznego przetwarzania i konsekwencji, jakie wiążą się z niedopilnowaniem najbardziej podstawowych procedur.

W ramach obsługi firm pod kątem RODO, oferujemy pomoc na każdym etapie procesu wdrażania nowej dokumentacji. Rozważenie outsourcingu w kwestii wdrożenia i nadzorowania procesu związanego z obowiązywaniem rozporządzenia, daje gwarancję spełnienia wymagań oraz dobrego przygotowania do kontroli organu nadzorczego, bez konieczności zatrudniania wewnętrznego specjalisty ds. ochrony danych. Warto zaznaczyć, że zatrudnienie nowego pracownika, wiąże się często z większymi kosztami, niż zaangażowanie do realizacji zadań wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego. Dokładanie obowiązków dotychczasowym pracownikom, może z kolei powodować ich przeciążenie i gorszą jakość obsługi.

    - pole obowiązkowe

    Formularz kontaktowy
    Oświadczam że zapoznałem/am się z warunkami użytkowania i je akceptuję

    0