RODO - wdrożenie - gdzie działamy:

Bydgoszcz Gdynia Łódź Płock Sopot Toruń Trójmiasto

Wprowadzone w 2016 i obowiązujące od 2018 roku Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dotyczy wszystkich firm, które w jakikolwiek sposób gromadzą i przetwarzają dane osobowe swoich Klientów. RODO narzuca konieczność jeszcze skuteczniejszej ochrony danych osobowych, co pomimo wdrażanych przez firmy systemów zarządzania bezpieczeństwem w dalszym ciągu stanowi duże wyzwanie. Na problemy narażone są szczególnie sklepy internetowe, podmioty administracyjne i branża medyczna, które na co dzień przetwarzają ogromne ilości wrażliwych danych osobowych. Jak skutecznie wdrożyć RODO i przeszkolić pracowników w jego stosowaniu?

Szkolenie RODO Gdańsk – pomożemy w przygotowaniu systemu ochrony danych

Świadcząc usługi na podstawie outsourcingu, firma Asysta oferuje przedsiębiorcom z Gdańska i okolic przygotowanie pracowników i kadry kierowniczej pod kątem wdrażania RODO w politykę ochrony danych osobowych w firmie. Naszym skupieniem są nie tylko kompleksowe usługi kadrowo-płacowe, ale także szeroko pojęte usługi HR oraz obsługa RODO. W ramach tej ostatniej oferujemy pełne przygotowanie firmy do wdrożenia RODO oraz szkolenia dające większą pełność sprostania wymaganiom nowej ustawy przez wszystkich pracowników Państwa firmy.

Prowadzona przez nas obsługa RODO obejmuje między innymi pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych – stanowiska obowiązkowego do wprowadzenia podczas wdrażania RODO, a także:

  • prowadzenie obligatoryjnych szkoleń z zakresu RODO,
  • tworzenie niezbędnej dokumentacji,
  • doradztwo przy przetwarzaniu danych osobowych.

Szkolenia RODO są jednym z ważniejszych punktów wdrażania RODO w firmie, umożliwiając właściwe przygotowanie wszystkich jej pracowników do właściwego stosowania nowej polityki ochrony danych osobowych. Zrozumienie zasad działania nowego Rozporządzenia i ustosunkowanie się do nich gwarantuje większą szansę na spełnienie wszystkich obowiązków spoczywających na firmie w kwestii ochrony danych osobowych, a co za tym idzie, zmniejsza ryzyko kar nakładanych za nieprzestrzeganie wytycznych RODO.

W związku z tym, jednym z obowiązków firm wdrażających RODO jest odbycie obowiązkowych szkoleń z zakresu RODO, obejmujących zagadnienia takie jak podstawowe zasady ochrony danych osobowych prawo osób udostępniających swoje dane, procedury wykorzystywane w ramach działalności w zgodzie z RODO oraz kwestie bezpieczeństwa i skutków naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenia RODO kierujemy zarówno do pracowników, jak i kadry kierowniczej firm odpowiedzialnej za wdrożenie nowych przepisów w życie swojej firmy.

Wdrożenie RODO – jak przygotować się do ochrony danych osobowych?

Bardzo ważnym aspektem wdrażania RODO w firmie jest umiejętność kompleksowego podejścia do problemu ochrony danych osobowych i zrozumienia istoty ochrony danych w każdym aspekcie działania firmy. Nasze usługi z zakresu wdrożenia i szkoleń RODO dla firm z Gdańska powstały jako produkt samodzielny, tak byśmy mogli pomóc Państwu w procesie wdrożenia RODO bez obowiązku podejmowania współpracy w innych obszarach naszej działalności.

Bez względu na objętość prac oczekiwanych od naszych specjalistów, oferujemy kompleksowe zrozumienie problemu RODO i pomoc w przygotowaniu procesu wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych oraz przeszkolenia pracowników pod kątem ich przestrzegania. Pomimo obowiązku wdrożenia RODO do maja 2018 roku, dziś w dalszym ciągu można zmienić i poprawić w zakresie normy wiele aspektów działalności Państwa firmy i zyskać większą pewność bezpieczeństwa danych.