Szkolenia motywacyjne i zarządzanie pracownikami HR

 

Oferujemy szeroki zakres szkoleń wymaganych przepisami prawa oraz motywacyjno – rozwojowych dla pracowników każdego szczebla.

Nie zapominamy także o jakże ważnych szkoleniach pomagających utrzymać właściwą motywację pracowników, rozwijających kompetencje miękkie, a także budujących pozytywne relacje w zespołach. Organizujemy szkolenia dla pojedynczych osób, zespołów lub całych firm i instytucji. Szkolenia możemy przeprowadzić w jednej z naszych sal szkoleniowych lub w zakładzie pracy.

Skuteczne zarządzanie firmą, w tym także zasobami ludzkimi jest wymagającym procesem z którym problem mają często nawet najbardziej doświadczeni przedsiębiorcy. Zmieniające się nieustannie prawo, skomplikowane procesy kadrowo-płacowe, a także wiele procedur wymaganych do prawidłowego zarządzania ludźmi to duże obciążenie, szczególnie gdy firma próbuje w tym samym czasie skupić się na swoim rozwoju, zapewnianiu wysokiej jakości produktów i usług czy utrzymaniu odpowiednich wyników sprzedażowych. Z tego też względu Asysta oferuje kompleksową pomoc w zakresie obsługi kadrowo-płacowej firm, skupiając się zarówno na samej dokumentacji i prowadzeniu działu kadr i płac, jak i niezbędnych szkoleniach oraz kwestiach HR. Jak działamy?

szkolenie pracowników z zakresu zarządzania zasobami ludzkimiSzkolenia pracowników ważnym elementem działalności firm

Regularnie prowadzone szkolenia pracowników w zakresie różnych obszarów związanych z działalnością firmy są niezbędne do tego, by jej pracownicy byli zawsze przygotowani do wykonywania swoich obowiązków. Czy będzie tu mowa o okresowych i wstępnych szkoleniach BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy, szkoleniach stanowiskowych czy specyficznych dla branży szkoleniach podnoszących kompetencje pracowników, pracodawca nie powinien o nich zapominać. Jako firma zewnętrzna wspomożemy działania Twojej firmy, oferując pomoc w organizacji i przygotowaniu niezbędnych szkoleń dla Twojej kadry, budując ich motywację do pracy, zwiększając ich kompetencje i przygotowywanie do wykonywania obowiązków oraz spełniając ciążące na pracodawcy obowiązki w zakresie szkoleń obowiązkowych.

Dział HR – zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

Podobnie jak w przypadku organizacji szkoleń, kwestia zarządzania zasobami ludzkimi w firmie nie należy do najłatwiejszych i często okazuje się wyjątkowo wymagająca nawet dla bardziej doświadczonych specjalistów w dziedzinie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimiposzerzyliśmy więc obszar naszej działalności outsourcingowej o wsparcie dla działów HR, oferując pełną obsługę kadr i wszystkich kwestii z nimi związanych. Dział HR często kojarzony jest błędnie wyłącznie z procesem rekrutacyjnym do firmy i choć i na nim możemy skupić się podczas współpracy z firmą, zakres naszych działań będzie znacznie szerszy.

Dział HR (human resources) należy traktować jako łącznik pomiędzy kierownictwem a pracownikami, specjalizujący się w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i pozyskiwaniu nowych pracowników do firmy, ale także w ogólnie rozumianej obsłudze potrzeb pracowników. Wśród zadań działu HR wymienić można między innymi motywowanie pracowników do wykonywania swoich obowiązków, przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń, a także analizowanie efektywności zespołu pod kątem ewentualnych awansów, zwolnień czy dodatkowych działań jakie można podjąć w celu poprawy pracy jednostek i grupy.

 

Poznaj więcej naszych usług: