Księgowość - gdzie działamy:

Bydgoszcz Gdańsk Łódź Płock Sopot Toruń Trójmiasto

Prowadząc księgowość dla firmy trzeba pamiętać, że zarówno kwestie prowadzenia ksiąg rachunkowych jak i odpowiednio uzupełnionych akt pracowniczych są niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania firmy na rynku i nie mogą być traktowane pobieżnie. Księgowość i wszystkie związane z nią aspekty są dość rozbudowane i wymagające, także pod kątem prawnym – przepisy i nowe rozporządzenia zmieniają niektóre aspekty prowadzenia księgowości firmy dość regularnie i warto być z nimi na bieżąco. Biorąc pod uwagę powyższe, większość firm decyduje się na zrezygnowanie z samodzielnego prowadzenia księgowości dość wcześnie, zatrudniając do tego celu doświadczony dział księgowości bądź zlecając jej prowadzenie w formie outsourcingu. Za co odpowiedzialna jest księgowa i jakie usługi można otrzymać w firmie zewnętrznej?

Obowiązki i zadania księgowej

Księgowość w firmie należy rozumieć zarówno jako dział rachunkowo-podatkowy, jak i kadrowo-płacowy. Księgowość w zakresie rachunkowości będzie zajmowała się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz wszelkimi rozliczeniami podatkowymi, podczas gdy kadry i płace przejmą obowiązki prowadzenia kartotek pracowniczych, ewidencji czasu pracy, rozliczania wynagrodzeń czy przygotowywania umów cywilnoprawnych. Kwestiami związanymi z księgowością w zakresie kadr i płac mogą zając się dla firm w Gdyni księgowi Asysta.

W ramach wsparcia księgowego i kadrowo-płacowego dla naszych Klientów oferujemy kompleksowe prowadzenie spraw związanych z pracownikami i wynagrodzeniami, w tym przede wszystkim:

  • Prowadzenie teczek i dokumentacji pracowniczej,
  • Przygotowanie umów zatrudnienia dla pracowników zatrudnianych na stałe i czas określony,
  • Sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o wynagrodzeniach oraz innych zaświadczeń na prośbę pracowników,
  • Zarządzanie okresami urlopowymi, w tym rozpatrywanie wniosków i ustalanie harmonogramu urlopów,
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i listy płac na jego podstawie,
  • Przygotowanie dokumentacji do świadczeń socjalnych,
  • Opracowanie sprawozdań i raportów niezbędnych do rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,

Outsourcing czy zatrudnienie księgowej

Główną różnicą pomiędzy zatrudnieniem księgowej na pełen etat, stworzeniem własnego działu księgowości w obrębie firmy oraz zleceniem opieki nad księgowością firmie zewnętrznej jest zakres odpowiedzialności, jaką pozostawia w swoich rękach zarząd firmy. Oddelegowanie części obowiązków w ręce bardziej doświadczonych specjalistów firmy konsultingowej bądź biura rachunkowego umożliwia skupienie się na najważniejszych aspektach działalności firmy, nie powodując przy tym zaniedbania w zakresie obowiązkowej księgowości i dokumentacji działań firmy. Warto przy tym pamiętać, że przy wyborze firmy zewnętrznej ważny będzie zakres oferowanych przez nią usług – Asysta nie jest biurem rachunkowym i z tego względu nie oferujemy prowadzenia ksiąg rachunkowych czy rozliczenia VAT, a jedynie księgowość w zakresie kadr i płac oraz wsparcie HR.

Księgowa w Gdyni – skorzystaj z pomocy specjalistów Asysta

Prowadząc księgowość w Gdyni oraz okolicach Trójmiasta skupiamy się na tym, by dostarczyć swoim Klientom najwyższą jakość usług i obsługę na poziomie spełniającym ich wymagania. Nasza działalność nie ogranicza się do kadr i płac, w ramach których oferujemy prowadzenie akt pracowników, zarządzanie umowami czy ewidencję czasu pracy, ale obejmuje też działania w zakresie HR, szkolenia BHP, pomoc we wdrażaniu RODO oraz ISO a także ogólne wsparcie kadrowo-płacowe dla firm ze wszystkich branż zatrudniających w swoich szeregach co najmniej kilku pracowników.