Kadry i płace w Sopocie

 

Poza zatrudnieniem pracowników do obsługi kadr i płac, wiele firm coraz częściej decyduje się na outsourcing usług kadrowo płacowych w firmach zewnętrznych. Na czym to polega i jak działa nasza firma?

Kadry i płace - gdzie działamy:

Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Łódź Płock Trójmiasto

outourcing usług kadrowych Przygotowanie i prowadzenie akt pracowników, bieżące rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, zarządzanie urlopami, zwolnieniami, zatrudnieniem i wszelkie inne kwestie związane bezpośrednio z obsługą kadr i płac w firmie to dział, z którym wielu przedsiębiorców ma spory problem. Dokumentacja pracownicza jest bez wątpienia jednym z najbardziej rozbudowanych obszarów w całej dokumentacji firmowej i utrzymanie jej w należytym porządku nie jest najłatwiejsze.

Usługi kadrowo płacowe Sopot – postaw na wsparcie Asysty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji kadrowo-płacowej dla wszystkich zatrudnianych przez siebie pracowników. Od kwestii miesięcznych rozliczeń wynagrodzenia, przez sporządzanie dokumentacji dla ZUS, po równie istotne archiwizowanie i przechowywanie wszystkich dokumentów opisujących pełen okres zatrudnienia pracownika, firma Asysta w Sopocie może zająć się wszystkimi kwestiami kadrowo-płacowymi w imieniu Twojej firmy i dopilnować, by dokumentacja była sporządzona prawidłowo i prowadzona na bieżąco.

W ramach outsourcingu usług kadrowo płacowych oferujemy między innymi rozliczenia wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji podatkowej, sporządzanie niezbędnych deklaracji i rozliczeń, zarządzanie aktami osobowymi pracowników, opiekę nad umowami cywilnoprawnymi zawieranymi z pracownikami oraz wiele więcej. Nasze usługi skupiają się w następujących obszarach:

  • prowadzenie akt pracowniczych, zarówno nowych jak i kontynuowanych po przejęciu obsługi kadrowo-płacowej przez naszą firmę,
  • obsługa umów cywilnoprawnych i związanej z nimi niezbędnej dokumentacji,
  • rozliczanie urlopów i delegacji, wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń pieniężnych,
  • Działania związane ze szkoleniami okresowymi BHP, szkoleniami PPOŻ, okresowymi badaniami lekarskimi oraz zwolnieniami lekarskimi, urlopami macierzyńskimi i sprawami zdrowotnymi pracowników,
  • Obsługa obecnych i przeszłych pracowników w zakresie świadectw pracy, niezbędnych zaświadczeń i wniosków,
  • obsługa dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • prowadzenie dokumentacji ZUS oraz sporządzanie raportów, odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i obsługa spraw skarbowych,

prowadzenie obsługi kadrowo płacowej w firmieNa czym polega outsourcing usług kadrowo płacowych?

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i dopilnowanie wszystkich kwestii związanych z obsługą kadrowo-płacową firmy jest zadaniem wymagającym czasu, uwagi i dokładności. Pojawiające się od czasu do czasu błędy w dokumentacji, wnioskach czy raportach to często wynik niedotrzymania określonych odgórnie terminów czy przeoczenia niektórych kwestii i choć jest to dość naturalne, warto unikać ich za wszelką cenę. Z tego też powodu coraz więcej małych, średnich i dużych firm decyduje się na outsourcing usług kadrowo płacowych i oddanie wszystkich obowiązków związanych z obsługą kadr i płac w ręce zewnętrznej, doświadczonej firmy kadrowej.

Firma Asysta działająca na terenie Sopotu i okolic oferuje kompleksowe przygotowanie i obsługę kadr i płac w firmach, opierając swoje usługi na doświadczeniu w branży i wieloletniej współpracy z firmami, których wymagania podyktowały nasz rozwój. Oprócz standardowych usług kadrowo płacowych specjalizujemy się także w obsłudze firm pod kątem HR, czyli zarządzania zasobami ludzkimi, w doradztwie związanym z wdrażaniem standardów jakości ISO oraz w kwestiach związanych ze szkoleniem i przygotowaniem pracowników do wykonywania obowiązków zgodnie z zasadami BHP, PPOŻ i obowiązkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.