Kadry i płace - gdzie działamy:

Gdańsk Gdynia Łódź Płock Sopot Toruń Trójmiasto

kadry w firmieUsługi kadrowo płacowe w Bydgoszczy świadczone przez zewnętrzną firmę to dla wielu firm najłatwiejszy i najbardziej stabilny sposób zarządzania kwestiami związanymi z obsługą kadr. Oferowane w ramach obsługi kadrowo płacowej usługi obejmują między innymi prowadzenie ewidencji czasu pracy, tworzenie i prowadzenie akt osobowych pracowników, zarządzanie zgromadzoną dokumentacją przebiegu zatrudnienia czy przygotowywanie umów cywilnoprawnych dla pracowników. Przy dużym nagromadzeniu obowiązków, outsourcing usług kadrowo-płacowych pozwala zachować spokój i porządek w dokumentacji pracowniczej i zagwarantować sprawne załatwienie wszystkich spraw związanych z obsługą kadr.

Usługi kadrowo płacowe – najważniejsze zadania i obowiązki

Obsługa kadrowo płacowa firmy skupia się, jak nazwa wskazuje, na wszystkich wewnętrznych sprawach firmy związanych bezpośrednio z obsługą pracowników i ich dokumentacji. W ramach działań prowadzonych przez firmę Asysta na terenie Bydgoszczy oferujemy prowadzenie działań w obrębie tworzenia rozliczeń listy wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji podatkowej, przygotowywania miesięcznych i rocznych deklaracji i rozliczeń, zarządzania aktami osobowymi pracowników, sporządzania umów cywilnoprawnych oraz działań związanych z ZUS.

Obsługa kadrowo-płacowa firm obejmuje:

 • opracowywanie listy płac i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami,
 • przygotowywanie, rozliczanie i archiwizowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej, w tym wydawanie zaświadczeń, doradztwo z zakresu prawa pracy, obsługa dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • realizacja lub zlecanie okresowych badań lekarskich i obowiązkowych szkoleń BHP,
 • rozliczanie urlopów i delegacji,
 • prowadzenie kartotek pracowników w formie papierowej lub elektronicznej,
 • obsługę wygasających i rozwiązywanych stosunków pracy,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • prowadzenie dokumentacji ZUS,
 • przygotowywanie sprawozdań rocznych o dochodach i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • obsługę świadczeń socjalnych.

Usługi kadrowe Bydgoszcz – powierz obsługę kadrowo płacową specjalistom

outourcing usług płacowych w firmiePrzygotowanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz wszystkich zobowiązań związanych z zatrudnianiem pracowników wymaga zarówno czasu, jak i doświadczenia po stronie zarządu firmy. Najczęściej stawia się więc na zatrudnienie kadrowej odpowiedzialnej zarówno za kwestie rozliczeń, umów i urlopów, jak i zarządzaniem pracownikami. Oferowane przez firmę Asysta usługi kadrowo płacowe w Bydgoszczy obejmują obszerną listę zagadnień związanych bezpośrednio z zarządzaniem kadrami i płacami wewnątrz firmy. Nasza działalność może skupiać się zarówno na bieżącej obsłudze spraw pracowników, jak i długofalowym prowadzeniu niezbędnej dokumentacji i kartotek pracowniczych wraz z obsługą płacową niezbędną do prawidłowego funkcjonowania każdej firmy.

Dlaczego warto powierzyć obsługę kadrowo płacową firmie zewnętrznej?
Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i stażem zawodowym, którzy w swojej karierze przepracowali wiele zmian w obrębie zasad prowadzenia i zarządzania dokumentacją pracowniczą i obsługą płacową firm. Z tego też powodu nasze kompetencje wykraczają daleko poza standardowe kompletowanie kartotek pracowniczych, rozliczanie umów cywilnoprawnych, obsługę ZUS i świadczeń socjalnych czy sporządzanie listy płac – swoim Klientom pomagamy w szeroko pojętej obsłudze kadr i płac, ale też doradztwie w zakresie RODO, ISO, szkoleń pracowniczych i BHP oraz szeroko pojętej obsłudze HR obejmującej prowadzenie rekrutacji, pozyskiwanie nowych pracowników oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

  - pole obowiązkowe

  Formularz kontaktowy
  Oświadczam że zapoznałem/am się z warunkami użytkowania i je akceptuję

  0