Proces wdrażania systemów zarządzania jakością wcale nie musi być ani uciążliwy, ani skomplikowany, ani kosztowny. Działamy kompleksowo, zaczynamy od analizy potrzeb, szkolimy kadrę kierowniczą i pracowników, opracowujemy wszystkie niezbędne dokumenty, proponujemy proste, a zarazem sprawdzone metody wdrożeń oraz pomagamy wybrać odpowiednią jednostkę certyfikującą.

Wdrażanie ISO Prowadzimy też cykliczne audyty przeprowadzonych wdrożeń, tworzymy raporty, a jeśli trzeba – proponujemy rozwiązania usprawniające lub naprawcze. Sprawdzamy także jakość działań dostawców i podwykonawców.

Systemy zarządzania jakością przygotowane przez międzynarodową organizację ISO to współcześnie jeden z najważniejszych elementów działania wielu firm w różnych branżach i gałęziach przemysłu. Zgodnie z porządkiem rynku dziś nie wystarczy już spełnianie jedynie podstawowych wytycznych i standardów jakości wyznaczonych przez obowiązujące prawo – firma, która chce pozostać konkurencyjna, rozwijać się na rynku krajowym i międzynarodowym oraz świadczyć najwyższy poziom usług dla swoich klientów musi dbać o zrównoważony rozwój swojej firmy właśnie poprzez wdrażanie ISO.
Czym właściwie są standardy ISO, jakie korzyści przynoszą i dlaczego szkolenie w ich zakresie jest niezbędne do wdrożenia nowego systemu zarządzania jakością?

 

Czym jest ISO i dlaczego warto go wprowadzić?

szkolenie zarządzania jakością kadry pracowniczejPod nazwą ISO kryje się International Organization for Standardization – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, której rolą jest opracowywanie różnego rodzaju standardów jakości dostępnych dla praktycznie każdej branży istniejącej obecnie na rynku. Nie sama organizacja ISO, a wprowadzane przez nią normy i możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność z ich wytycznymi jest jednak najważniejsza – certyfikat ISO wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną, która podczas niezależnego audytu zewnętrznego po wdrożeniu przez firmę standardów działania zgodnych z ISO potwierdza, czy wszystkie wytyczne normy zostały spełnione.

Wdrożenie certyfikatu ISO przynosi firmom wiele korzyści, niezależnie od tego czy będzie to ogólnie stosowany certyfikat jakości ISO 9001, czy jeden z certyfikatów specyficznych dla danej branży. Najczęściej wymienianą zaletą wdrażania standardów ISO jest poprawa wizerunku firmy, jako że standard ISO i uzyskany na podstawie jego wdrożenia certyfikat potwierdzają wysoką jakość produktów i usług oferowanych przez firmę. Certyfikat ISO pozwala obdarzyć firmę większym zaufaniem, potwierdzając jej wiarygodność.

Warto zaznaczyć, że proces wdrażania systemów zarządzania jakością ISO nie musi być długi, uciążliwy i kosztowny, o ile firma od początku podejdzie do kwestii wdrożenia rozsądnie i zaangażuje się całkowicie w sprostanie wymaganiom międzynarodowych standardów. Jako Asysta działamy kompleksowo, wspierając firmy w procesie wdrażania ISO od początku do końca.

Analizujemy potrzeby, szkolimy kadrę kierowniczą i pracowniczą, opracowujemy niezbędne dokumenty i proponujemy proste, sprawdzone metody wdrażania ISO tak, by po wyborze odpowiedniej jednostki certyfikującej uzyskanie wdrożenie, uzyskanie certyfikatu ISO i utrzymanie standardów działania zgodnych z normą było możliwie najłatwiejsze.

wdrażanie systemów ISOSzkolenia ISO – niezbędny element działania według standardów

Standardy ISO są wyjątkowo rozbudowane i niezależnie od wprowadzanej normy, dokładne zrozumienie mechanizmów ich działania jest niezbędne zarówno po stronie kadry pracowniczej, jak i kierowniczej. Stosowanie systemów ISO to nie tylko proces wdrażania normy i aktualizowania schematów działania firmy do uzyskania zgodności z ISO, ale także postępowanie w zgodzie z wymogami normy przez cały okres posiadania certyfikatu. ISO to nie tylko dokument, ale pełnowartościowe podejście do wszystkich aspektów funkcjonowania firmy. Szkolenia ISO prowadzone przez naszą firmę mają na celu wprowadzenie kadry kierowniczej i pracowników w istotę działania zgodnie z ISO i wszystkie pojedyncze zasady, do jakich będą musieli się oni dostosować. Z nami proces wdrażania ISO staje się łatwiejszy.

    - pole obowiązkowe

    Formularz kontaktowy
    Oświadczam że zapoznałem/am się z warunkami użytkowania i je akceptuję

    0