Oferujemy szeroki zakres usług, od szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy, przez ocenę ryzyka zawodowego po zabezpieczenie odpowiednich środków ochrony dla pracowników. Pomagamy także przy formalnościach związanych z wypadkami przy pracy oraz opracowujemy odpowiednie procedury w celu uniknięcia zagrożeń w przyszłości.

Szkolenia BHP odgrywają kluczową rolę w przygotowywaniu pracowników do pracy na określonych stanowiskach i stanowią nieodłączny element zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Dopuszczenie do pracy osoby bez aktualnego szkolenia BHP może kosztować firmę nawet 30 tysięcy złotych, nie wliczając w to kosztów pokrycia ubezpieczenia i odszkodowania w przypadku spowodowania przez tą osobę wypadku w miejscu pracy. Co więcej, wypadek w zakładzie pracy, w którym wykryto brak szkoleń BHP może oznaczać dla pracodawcy konsekwencje karne.

30 tysięcy złotych – tyle może Cię kosztować dopuszczenie do pracy osoby bez ważnego szkolenia BHP. A jeśli dojdzie do wypadku, niestety może Ci grozić odpowiedzialność karna. Nie ryzykuj!

Szkolenia BHP – obowiązki pracodawców

ćwiczenia na fantomie

Ćwiczenia pierwszej pomocy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, żaden pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeśli ten nie posiada niezbędnych do tego kwalifikacji i umiejętności, ale też jeśli pracownik nie został przeszkolony do niej w zakresie BHP. W związku z tym obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego nowego pracownika jest nie tylko sprawdzenie jego kompetencji zawodowych potwierdzonych stosownymi dokumentami, ale też w szczególności:

  • Zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP, zarówno przed dopuszczeniem go do pracy na danym stanowisku (tzw. szkolenie wstępne) oraz później, w ramach uzupełnienia i powtórzenia wiedzy (obowiązkowe szkolenia okresowe),
  • Wydawanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na konkretnych stanowiskach, opierając się nie tylko na ogólnych wytycznych ale też specyfice konkretnego środowiska pracy.

Konieczność przeszkolenia pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy dotyczy wszystkich zakładów pracy i nie ma tu znaczenia, czy pracownicy wykonują lekką pracę biurową czy też pracę fizyczną w środowisku wysokiego zagrożenia. Szkolenie w dziedzinie BHP, zarówno wstępne jak i okresowe, powinno umożliwić pracownikom zapoznanie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi na określonym stanowisku pracy oraz poznanie obowiązujących przepisów i zasad BHP w zakresie umożliwiającym im bezpieczne wykonywanie pracy na określonym stanowisku. Szkolenie BHP ma przygotować pracownika do pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych, a nie jedynie nauczyć postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenia BHP prowadzone przez firmę zewnętrzną. Czy to się opłaca?

okresowe szkolenie BHPJako Asysta oferujemy szeroki zakres usług w obrębie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, przygotowując szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w miejscach pracy, skupiając swoją uwagę nie tylko na podstawowych kwestiach w zakresie BHP, ale też niezwykle ważnej ochronie przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ocenie ryzyka zawodowego, środkach ochrony indywidualnej i systemach zabezpieczeń stosowanych w obrębie zakładów pracy.

Podkreślając istotę prowadzenia regularnych i wartościowych szkoleń BHP, zawsze pomagamy współpracującym z nami firmom w prowadzeniu szkoleń zrozumiałych i atrakcyjnych dla samych pracowników. Sensem szkolenia BHP nie jest jedynie szybkie przekazanie informacji o obowiązującym prawie, ale realne przystosowanie pracownika do wykonywania jego obowiązków w sposób bezpieczny. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży oferujemy także pomoc przy formalnościach związanych z wypadkami przy pracy oraz pomagamy opracować procedury pozwalające uniknąć takich wypadków w przyszłości.

    - pole obowiązkowe

    Formularz kontaktowy
    Oświadczam że zapoznałem/am się z warunkami użytkowania i je akceptuję

    0