Obsługa kadr i procedur w Twojej firmie

Dajemy Ci komfort i spokój. Gwarantujemy, że Twoja organizacja zarządzana jest zgodnie z prawem. Wspieramy Cię w ochronie danych osobowych, twardym i miękkim HR, BHP oraz systemach zarządzania jakością ISO. Nasze holistyczne podejście skutkuje bardzo dobrym rozumieniem funkcjonowania biznesów, organizacji i zachodzących w nich procesach.

Zarządzanie przedsiębiorstwem lub inną organizacją jest wyzwaniem. Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi, regulacjami, normami (tzw. modne ostatnio compliance) może być bardzo czasochłonne. Język aktów prawnych (m. in. RODO), brak jasno określonych wymagań, zostawiających zbyt dużą przestrzeń dla nadinterpretacji przepisów, wprowadzają chaos i poczucie zagrożenia. Chcemy to wszystko ułatwić, więc zapraszamy serdecznie do współpracy!

KADRY I PŁACE

Szukasz sposobów na zmniejszenie rotacji pracowników?

Wiedza i umiejętności pracowników są ważne dla rozwoju Twojej organizacji?

Potrzebujesz zmotywowanej i zadowolonej z pracy załogi?

RODO

Zatrudniasz przynajmniej jednego pracownika?

Obsługujesz klientów indywidualnych lub instytucjonalnych #i posiadasz ich dane osobowe?

Na terenie Twojego zakładu jest monitoring?

BHP

Czy zapewniasz swoim pracownikom szkolenia BHP z odpowiednią częstotliwością?

Czy dokonałeś oceny ryzyka zawodowego i zapoznałeś z nią wszystkich pracowników?

Czy raz w roku sporządzasz analizę stanu BHP?

SZKOLENIA i HR

Szukasz sposobów na zmniejszenie rotacji pracowników?

Wiedza i umiejętności pracowników są ważne dla rozwoju Twojej organizacji?

Potrzebujesz zmotywowanej i zadowolonej z pracy załogi?

ISO

Chciałbyś usprawnić procesy zachodzące w Twojej organizacji?

Potrzebujesz informacji na temat efektywności Twojej organizacji i poszczególnych działów?

Twój kontrahent wymaga od podwykonawców certyfikatu ISO?